Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu laivu nomai

Pamatojoties uz Aglonas novada domes 30.08.2017. noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”,  izskatot pašvaldības grāmatvežu iesniegtos aprēķinus par laivu nomu, Aglonas novada dome apstiprināja  maksas pakalpojumu cenrādi laivu nomai.

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Faktiskie izdevumi

Apstiprinātie izcenojumi ar PVN

Cena bez PVN
(eiro)

12% PVN
(eiro)

21% PVN

(eiro)

Cena ar PVN
(eiro)

1. Laivu noma

1 stunda

3,36

0,71

4,07

4,00

1 diennakts

16,53

3,47

20,00

20,00

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv