Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Aglonas novadā

ATGĀDINĀM, ka ar 2020. gada 1. janvāri spēkā stājušies Aglonas novada saistošie noteikumi, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus sekojošām personu grupām:

Maznodrošinātām personām par īpašumā esošām ēkām un tām piesaistīto zemi, kur ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta, ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība – 50% apmērā;

Nestrādājošām personām ar invaliditāti par īpašumā esošām ēkām un tām piesaistīto zemi, kur ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta, ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība – 50% apmērā;

Vientuļiem pensionāriem par īpašumā esošām ēkām un tām piesaistīto zemi, kur ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta, ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība – 50% apmērā;

1991.gada barikāžu dalībniekiem par īpašumā esošām ēkām un tām piesaistīto zemi, kur ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta, ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība – 50% apmērā;

Lai saņemtu atvieglojumus līdz 31.janvārim novada domes kancelejā jāiesniedz sekojošus dokumentus:

Jāaizpilda iesnieguma forma , kas pievienota pielikumā. Iesniegumam jāpievieno:

invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) personām ar invaliditāti;

barikāžu dalībnieka apliecība 1991. gada barikāžu dalībniekiem.

Lai saņemtu atvieglojumus, nekustamā īpašuma nodoklim par iepriekšējo periodu jābūt samaksātam pilnā apmērā.

PIELIKUMS_IESNIEGUMS

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv