Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Aglonas novadā

ATGĀDINĀM, ka ar 2020. gada 1. janvāri spēkā stājušies Aglonas novada saistošie noteikumi, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus sekojošām personu grupām:

Maznodrošinātām personām par īpašumā esošām ēkām un tām piesaistīto zemi, kur ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta, ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība – 50% apmērā;

Nestrādājošām personām ar invaliditāti par īpašumā esošām ēkām un tām piesaistīto zemi, kur ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta, ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība – 50% apmērā;

Vientuļiem pensionāriem par īpašumā esošām ēkām un tām piesaistīto zemi, kur ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta, ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība – 50% apmērā;

1991.gada barikāžu dalībniekiem par īpašumā esošām ēkām un tām piesaistīto zemi, kur ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta, ja īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība – 50% apmērā;

Lai saņemtu atvieglojumus līdz 31.janvārim novada domes kancelejā jāiesniedz sekojošus dokumentus:

Jāaizpilda iesnieguma forma , kas pievienota pielikumā. Iesniegumam jāpievieno:

invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) personām ar invaliditāti;

barikāžu dalībnieka apliecība 1991. gada barikāžu dalībniekiem.

Lai saņemtu atvieglojumus, nekustamā īpašuma nodoklim par iepriekšējo periodu jābūt samaksātam pilnā apmērā.

PIELIKUMS_IESNIEGUMS

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS