Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņa pārcelšanu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (stājās spēkā 22.03.2020.) 4. punktu, kas paredz: pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Aglonas novada dome 2020. gada  28. maija sēdē (protokols Nr. 12, 11.§) pieņēma lēmumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas gala termiņu par Aglonas novada administratīvajā teritorijā apliekamajiem nekustamā īpašuma objektiem par 2020. gada 1.-4. ceturksni uz 2020. gada 15. novembri, nepiemērojot soda un nokavējuma naudas.

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv