Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu

Aglonas novada dome pieņēmusi lēmumu  pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa Aglonas novadā 2020. gadā samaksas termiņu par pirmo ceturksni no 31.03.2020. līdz 15.05.2020. (kopā ar otrā ceturkšņa nodokļa samaksas termiņu). 

Pamatojums: likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punkts, kas paredz: Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.
Ja nodokļa maksātājam nav iespēju veikt maksājumu internetbankā, nodokli būs iespēja samaksāt novada domes un pagastu pārvalžu kasēs pēc ārkārtas stāvokļa beigām, par to netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv