Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Aglonas novada dome paziņo, ka 2019. gada 30. aprīlī pieņemts novada domes lēmums Nr. 6; 18. § “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, saskaņā ar kuru dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi sekojošām nodokļu maksātāju grupām:

1.       Nodokļu maksātāji, kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās, un parāda summa nepārsniedz EUR 15,00

Nr. Vārds, uzvārds Nodokļa parāds (EUR) Īpašums Parāda rašanās termiņš
1. A. B. 8,45 “ Dumbrājs”, Grāveru pag. 2010-2011
2. J. B. 6,47 7642 004 0529, Aglonas pag. 2001-2006
3. A. B. 13,71 “ Zemenes” Šķeltovas pag. 2015.
4. A. P. 14,2 “Bākas”, Šķeltovas pag. 2011.-2012.
5. V. P. 8,99 “ Ezermājas 1” Grāveru pag. 2012.
6. V. S. 10,42 Egnesio Grāveru pag. 2011.
7. N. Š. 6,44 Mežaines Šķeltovas pag. 2012.
8. A. U. 8,55 Andrīši, Šķeltovas pag. 2008.-2009.
9. B. V. 7,70 76420010126, Aglonas pag. 2013.
10. A. V. 14,71 Lediņi, Grāveru p. 2013.

 2.Nodokļu maksātāji, kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās, iestājies parāda piedziņas noilgums 

Nr. Vārds, uzvārds Nodokļa parāds (EUR) Īpašums Parāda rašanās termiņš
1. O. A. 18,40 Silapurenes, Aglonas pag. 2009.
2. D. B. 31,53 Deniss Aglonas pag. 2005.-2009.
3. I. F. 49,45 Grāveru p. 6058 004 0359 2010-2016
4. D. G. 28,33 s. Šķeltova, Šķeltovas pag. 2004.-2012.
5. J. G. 21,98 Šķeltovas p. 60940050289 2011.
6. J. G. 21,53 Aglonas p. 76420100091 2007.-2011.
7. A. K. 49,81 Uģi, Aglonas pag. 2006.-2015.
8. V. L. 29,60 Maļinovkas Grāveru pag. 2014.
9. R. M. 52,67 Aglonas p. 2008.-2010.
10. L. P. 51,28 Aglonas p. 76420020063 2009.-2010.
11. L. P. 17,80 Skudrinkas ez. Aglonas p. 2008.-2012.
12. V. P. 119,69 Larioni, Šķeltovas p. 2012.
13. K. P. 49,49 Skariņas, Aglonas p. 2009.-2012.
14. A. P. 99,13 Zālāji, Grāveru pag. 2007.-2011.
15. A. S. 26,31 Peski Aglonas p. 2011.
16. S. S. 27,06 Mežgali, Grāveru p. 2013.
17. O. S. 35,32 Grāveru p. 60580040395 2010-2016.
18. S. T. 201,99 Kamoliņi Šķeltovas p. 2012.-2014.
19. J. U. 46,93 Ukinkrasti, Aglonas p. 2007.-2016.
20. I. V. 27,93 Zīlīšu mājas, Kastuļinas p. 2010.
23. J. B. 24,56 Briuveri Aglonas p. 2006.-2011.

3.Nodokļu maksātāji, kuri ir  miruši, zemes lietošanas tiesības izbeigušās

Nr. Vārds, uzvārds Nodokļa parāds Īpašums Parāda rašanās termiņš Miršanas datums
1. Jeļena Baranova 38,74 Asteres, Grāveru pag. No 2012. 17.11.1999.
2. Anastasija Guževa 56,46 Anastasijas Grāveru pag. No 2016. 19.02.2006.
3. Alla Jakovele 34,94 Jakoveļi, Grāveru p. 2014. 26.06.2014.
4. Jadviga Jankovska 15,36 Jadvigas, Grāveru p. 2014.-2015. 22.04.2010.
5. Eduards Kudiks 21,82 Aglonas p. 76420060103 2011. 30.10.2007.
6. Anatolijs Kuzmins 49,54 Vizbulītes, Grāveru p. 2017.-2018. 29.03.2008.
7. Genovefa Breidaka 21,33 Ciriša iela 2A-10 ¼ Aglona 2010.-2012. 12.06.2003.
8. Antons Breidaks 14,22 Ciriša iela 2A-10 ¼ Aglona 2011.-2012. 18.04.2004.
9. Anatolijs Čehovs 28,45 Grāveru pag., 60580060209 2014.-2015. 25.04.2013.
10. Kristīne Daude 111,42 Liekņu mājas, Aglonas p. 2014.-2015. 10.04.2014.
11. Rolands Dombrovskis 115,85 Dumbrāji, Kastuļinas p. 2007.-2012. 24.10.2015.
12. Jefrosinija Fjodorova 42,83 Piļāni, Kastuļinas p. 2012.-2017. 27.11.2001.
13. Juris Jaškovs 16,75 Vardulēni, Aglonas p. 2005.-2012. 23.12.2016.
14. Janīna Jelinska 40,23 Druvas, Grāveru p. 2016.-2017. 25.12.2012.
15. Staņislavs Jonāns 58,88 Jonāni Aglonas p. 2012.-2013. 08.04.1999.
16. Ivans Kirilovs 22,20 Lociki, Kastuļinas pag. 2009.-2012. 11.03.2016.
17. Vitālijs Kudiņš 215,56 Šerifi, Grāveru p. 2014.-2016. 04.11.2014.
18. Vladislavs Lipskis 19,95 Vaivariņi, Grāveru p. 2013. 01.05.2005.
19. Pjotrs Makrjakovs 57,69 Dubrovka, Aglonas p. 2009.-2010. 30.12.2009.
20. Mihails Parfejevs 54,16 Tauriņi, Kastuļinas p. 2015. 14.03.2013.
21. Jānis Pizāns 40,95 Mednieki, Grāveru p. 2015. 11.08.2013.
22. Staņislavs Škapars 50,37 Ceirulītis, Aglonas p. 2010.-2012. 10.04.2010.
23. Arvīds Umbraško 195,69 Stangas, Šķeltovas p. 2012.-2013. 04.05.2012.

4.Nodokļu maksātāji – juridiskas personas, kuras ir likvidētas un izslēgtas no Uzņēmumu reģistra

Nr. Nosaukums Nodokļa parāds Īpašums Parāda rašanās termiņš Likvidācijas datums
1. RM Gūtiņi SIA 41,40 “ Līčumala” , Aglonas pag. No 2012. 18.09.2018.
2. Selva Lat SIA 26,33 “Pērlītes”, Šķeltovas pag. No 2010.-2012. 11.09.2017.

 

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv