Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, Aglonas novada domē tika pieņemts lēmums:


1. Noteikt parakstu vākšanas vietu tautas nobalsošanai  Aglonas novada domē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā.

2. Noteikt sekojošu parakstu vākšanas laiku līdz 14. februārim: pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, bet otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv