Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektiem trūcīgajiem iedzīvotājiem

Sākot ar 2015.gada maiju Sociālais dienests sadarbībā ar Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteju uzsāka pārtikas paku dalīšanu trūcīgām personām.

Atbalsts vistrūcīgākajām personām kļuvis daudzveidīgāks – līdztekus jau ierastajām pārtikas pakām sociāli vismazāk aizsargātajai iedzīvotāju daļai no īpaša Eiropas Savienības fonda ir pieejamas higiēnas preces. Savukārt skolēniem paredzēts nodrošināt mācību piederumus. To paredz Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības likums.

Tiesības uz pārtikas un pamata materiālo palīdzību ir personām, kurām pašvaldības Sociālais dienests izdevis:

1.izziņu par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam,

2. izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).

 

Informāciju iesniedza: Ārija Perševica, Sociālā dienesta vadītaja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv