Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par pārtikas paku piegādi skolēniem

Pamatojoties uz 2020. gada 23. oktobra Grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  Aglonas novada dome  pieņēma lēmumu nodrošināt pārtikas paku piegādi par periodu  no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim pēc bērnu vecāku telefoniska pieprasījuma.


Pieteikties paku saņemšanai var zvanot Aglonas novada sociālajam dienestam pa tālruni  29403536 vai skolu direktoriem.

EUR 0,78  apmērā par vienu attālināto mācību dienu katram skolēnam, veicot vienreizēju pārtikas pakas piegādi par visu attālināto mācību periodu:

  • 7.-12. klašu skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Aglonas novada administratīvajā teritorijā;
  • 7.-12. klašu skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Aglonas novadā, bet kuri mācās Aglonas novada pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs, kuriem Aglonas novada pašvaldība līdz šim ir apmaksājusi ēdināšanas izdevumus.

Aglonas novada domes 06.11.2020. ārkārtas sēdes protokols Nr. 26, 2.§.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv