Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par pastiprinātu pirotehnisko izstrādājumu kontroli svētku laikā

Strauji tuvojas  Jaunā gada svinēšanas laiks, kurā tradicionāli tiek rīkoti salūti, un aktīvi tiek izmantota pirotehnika. Svarīgi ir atcerēties, ka spēkā ir pirotehnisko izstrādājumu aprites likums, kas nosaka, kādu pirotehniku drīkst izmantot, kurās vietās to ir aizliegts izmantot un no kāda vecuma var iegādāties konkrētas klases uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki svētku laikā pastiprināti kontrolēs tirdzniecības vietas, kurās var iegādāties pirotehniku un sekos līdzi, vai šie izstrādājumi netiek pārdoti jauniešiem, kuri nav sasnieguši attiecīgo vecumu, ka arī patrulējot ielās, īpaša uzmanība tiks pievērsta Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktajiem vecuma ierobežojumiem pirotehnikas izmantošanai, kas nosaka, ka 1.klases pirotehniskos izstrādājumus aizliegts iegādāties un izmantot bērniem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu,  2. un 3.klases  un T1 klases pirotehniskos izstrādājumus – personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu (izstrādājuma klase norādīta uz katra izstrādājuma).
Norādām arī, ka reklamējot un piedāvājot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus internetā, aizliegts tos piegādāt un realizēt ārpus speciālajā atļaujā (licencē) norādītās īpaši ierīkotās tirdzniecības vietas.
Jāpiebilst, ka atsevišķas klases pirotehniskos izstrādājumus drīkst realizēt tikai tādi komersanti, kuri saņēmuši atbilstošu licenci.
Uguņošanas ierīces (F2, F3 un F4 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus), un skatuves pirotehniskos izstrādājumus (T1 un T2 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus) drīkst realizēt tikai tādi komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci).
Fiziskām personām ir aizliegts iegādāties, glabāt un izmantot F4 kategorijas uguņošanas ierīces (augstas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai tikai personām ar speciālām zināšanām), T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kuras drīkst lietot tikai personas ar speciālām zināšanām var iegādāties un izmantot tikai juridiskās personas, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.
Normatīvie akti nosaka, ka pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:
•           citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas;
•           citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;
•           telpās, izņemot F1 kategorijas uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus;
•           tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem;
•           tuvāk par 100 metriem no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem;
•           tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;
•           zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), kā arī tuneļos;
•           tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;
•           uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;
•           tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;
•           daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

Likumsargi aicina iedzīvotājus, kuri pamanījuši nelikumīgu pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī pirotehnikas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem, nekavējoties ziņot par to policijai, lai kopīgiem spēkiem laikus tiktu novērstas iespējamās nelaimes.
Par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, bet ja pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas rezultātā nodarīts kaitējums personas veselībai vai mantai, vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālatbildības. Administratīvais sodas par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu ir no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro.
Aicinām vecākus pirmssvētku laikā izrunāt ar bērniem pirotehnikas lietošanas bīstamību un īpaši vēlamies aicināt nelietot pašdarinātus un apšaubāmas izcelsmes izstrādājumus. Lūdzam iedzīvotājus pirkt pirotehniku oficiālajās tirdzniecības vietās un, ja rodas kādas šaubas, likt pārdevējam uzrādīt licenci, savukārt par nelikumīgu tirdzniecību aicinām informēt Valsts policiju.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde sveic iedzīvotājus tuvojošos svētkos! Novēlām gaišas, priecīgas un drošas brīvdienas!

Svinēsim svētkus droši!

Avots: Valsts policija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv