Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par pašvaldības pasākumiem sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas  izsludināšanu”, 2020. gada 7. maija rīkojumu Nr. 254 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Aglonas novada domes priekšsēdētājs izdevis rīkojumu par pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā.

Izglītības iestādes

AGLONAS VIDUSSKOLA

 • No 13. maija turpināt mācību procesa norisi attālināti.
 • Valsts centralizēto pārbaudījumu norisi Aglonas vidusskolas 12. klasei organizēt, ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.
 • Atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 12. klasei saskaņā izglītības iestādes direktora rīkojumiem.
 • Atcelti valsts pārbaudījumi 9. klašu skolēniem, atļautas klātienes konsultācijas 9. klašu skolēniem saskaņā izglītības iestādes direktora rīkojumiem.
 • Izlaidumu pasākumi skolās rīkojami, piedaloties absolventiem un skolotājiem, nepārsniedzot 25 personas, ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

PRIEŽMALAS PAMATSKOLA

 • No 13. maija turpināt mācību procesa norisi attālināti.
 • No 13. maija nodrošināt 5-6 gadu bērnu mācību procesu klātienē, bet pēc vecāku rakstiska lūguma bērns var mācīties attālināti.
 • Turpināt nodrošināt pirmsskolas bērnu dežūrgrupiņas darbu saskaņā ar izglītības iestādes direktores rīkojumu pēc vecāku pieprasījuma.
 • Atcelti valsts pārbaudījumi 9. klašu skolēniem, atļautas klātienes konsultācijas 9. klases audzēkņiem saskaņā izglītības iestādes direktora rīkojumu.
 • Izlaiduma pasākums skolā rīkojams, piedaloties absolventiem un skolotājiem, nepārsniedzot 25 personas, ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

AGLONAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

 • No 13. maija nodrošināt 5-6 gadu bērnu mācību procesu klātienē, bet pēc vecāku rakstiska lūguma bērns var mācīties attālināti.
 • Turpināt nodrošināt bērnu dežūrgrupiņas darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas rīkojumu pēc vecāku pieprasījuma.
 • Vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem informēt izglītības iestādi par bērna apmeklējumu pa tālruņiem: 653 21451, 26108212 vai grupu pedagogus, darba dienās no plkst. 7.30 līdz 17.00.  Ierodoties PII obligāti jābūt ārsta zīmei.

BĒRNU UN JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS STROPS

 • No 13. maija atsākt pulciņu nodarbības klātienē bērniem no 7 gadu vecuma, ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, pēc iestādes vadītāja rīkojuma, saskaņojot ar audzēkņu vecākiem.

AGLONAS BAZILIKAS KORA SKOLA

 • No 13. maija atļautas nodarbības klātienē, ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus pēc iestādes vadītāja rīkojuma, saskaņojot ar audzēkņu vecākiem. Aglonas bazilikas Kora skolas vadība nolēmusi turpināt strādāt attālināti, jo nav iespējas ievērot noteiktās fiziskās distancēšanās prasības.

Kultūras iestādes

AGLONAS KULTŪRAS CENTRS

Kultūras centra publisko pasākumu rīkošana nav atļauta sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt fizisko distancēšanos.

TAUTAS NAMI GRĀVERU, ŠĶELTOVAS, KASTUĻINAS PAGASTOS

Kultūras darbiniekiem gatavot scenārijus nākotnes pasākumiem, veidot video novada mājaslapai un sociālajiem tīkliem par iepriekš rīkotiem pasākumiem un notikumiem kultūras dzīvē, izgatavot svētku noformējumu, labiekārtot un sakopt telpas, brīvdabas estrādes teritorijas.

BIBLIOTĒKAS

No 13. maija atļauts uzņemt apmeklētājus klātienē,  ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Darbiniekiem veidot video novada mājaslapai un sociālajiem tīkliem par iepriekš rīkotiem pasākumiem un notikumiem kultūras dzīvē, rīkot lasītājiem konkursus un viktorīnas neklātienē.

AGLONAS NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJA, STRUKTŪRVIENĪBAS, SOCIĀLAIS DIENESTS, BĀRIŅTIESA,  PAGASTU PĀRVALDES

No 13. maija iespēju robežās turpina darbu attālināti, veic pienākumus un sniedz konsultācijas telefoniski vai izmantojot darba e-pastus. Apmeklētāju pieņemšana pieļaujama neatliekamos gadījumos, ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

No 14. maija Aglonas novada domes un pagasta pārvalžu kases nodrošinās apmeklētāju pieņemšanu 3 (trīs) stundas katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, vienlaicīgi pieņemot pa vienam apmeklētājam. Atgādinām apmeklētājiem par fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības nosacījumu ievērošanu.

TŪRISMS UN SPORTS

No 13. maija atļauts:

 •  Nodot nomā sporta un tūrisma inventāru (velosipēdus, katamarānus, laivas, sup dēļus), ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus (apstrādāt velosipēdu rokturus un airu rokturus ar dezinfekcijas līdzekļiem pēc lietošanas).
 • Uzņemt tūristus, iepazīstināt ar apskates objektiem, ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.
 • Izvietot paziņojumus un brīdinājumus apmeklētājiem (latviešu, krievu, angļu valodā) par fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv