Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrāža apstiprināšanu

Ar Aglonas novada domes 28.09.2018. lēmumu Nr.5.6., tika nolemts izstrādāt pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrādi.

Veicot tirgus izpēti, izvēlēts vērtētājs SIA „Vindeks”, reģistrācijas Nr. 40003562948, kurš atbilstoši dotajam darba uzdevumam iesniedzis (saņemts 13.12.2018., Nr.2713) iespējamo zemes nomas un apbūves tiesību maksas aprēķinu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un atbilstoši 19.06.2018. MK noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Aglonas novada dome nolēma apstiprināt sekojošu Aglonas novada pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrādi (Aglonas novada domes 28.12.2018. sēdes protokols Nr. 36 – 12 – 1.)  ar 02.01.2019.:

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS