Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrāža apstiprināšanu

Ar Aglonas novada domes 28.09.2018. lēmumu Nr.5.6., tika nolemts izstrādāt pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrādi.

Veicot tirgus izpēti, izvēlēts vērtētājs SIA „Vindeks”, reģistrācijas Nr. 40003562948, kurš atbilstoši dotajam darba uzdevumam iesniedzis (saņemts 13.12.2018., Nr.2713) iespējamo zemes nomas un apbūves tiesību maksas aprēķinu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un atbilstoši 19.06.2018. MK noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Aglonas novada dome nolēma apstiprināt sekojošu Aglonas novada pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrādi (Aglonas novada domes 28.12.2018. sēdes protokols Nr. 36 – 12 – 1.)  ar 02.01.2019.:

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv