Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par pieteikšanos zvejas tiesību nomai

2019. gada 31. janvāra Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr. 3, 5.§) tika izskatīts jautājums par pieteikšanos zvejas tiesību nomai.

Pamatojoties uz MK not. Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  IV daļas 90. punkta “Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30. jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot”, Aglonas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums:

  1. Noteikt termiņu iesniegumu iesniegšanai Aglonas novada domē zvejas tiesību iznomāšanai 2019. gadā līdz 30.04.2019.
  2. Noteikt iesniegšanas kārtību iesniegumu iesniegšanai Aglonas novada domē zvejas tiesību iznomāšanai no 2020. gada sekojoši: iesniegumi tiek pieņemti no tekošā gada 1. decembra līdz nākošā gada 30. aprīlim.

Ar sēdes protokolu var iepazīties sadaļā: http://www.aglona.lv/novada-dome/sezu-protokoli/

Informāciju iesniedza: Anita Anna Bartuša, Aglonas novada lauksaimniecības konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv