Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” jauna logotipa ieviešanu

Latgales plānošanas reģions kopā citiem Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.

Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija (DI) – lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Lai popularizētu deinstitucionalizācijas ideju un veicinātu sabiedrības informētību par procesa norisēm, Latgales plānošanas reģions ievieš projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” logotipu.

Mākslinieka Anatolija Vjaliha izstrādātā logotipa pamatā ir mātes tēla simboliskā nozīme, kura vienmēr asociējas ar pozitīvām emocijām un gādību par savu ģimeni un bērniem. Mātes seja ir ielikta “D” burta formā. Pamatojot savu ieceri, mākslinieks uzsver, ka “logotipa izstrādē galvenais uzsvars likts uz DI pamatideju kā  iespēju kļūt stiprākam, brīvākam, vairāk patstāvīgam, zinot, ka tev vienmēr kāds palīdzēs kā mīloša māte”. Logotipā lietotas vienkāršas un vizuāli viegli uztveramas formas un līnijas, kā arī zilā krāsa, kas redzama Latgales plānošanas reģiona ģerbonī.

Latgales Plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja I.Maļina-Tabūne uzsver, ka jaunais logotips palīdzēs vairot sabiedrības draudzīgāku attieksmi pret DI procesu. Līdz ar jaunā logotipa ieviešanu projekta komanda cer, ka zīme kļūs par projekta atpazīstamības elementu, kā arī vairosies sabiedrības atbildības sajūta, tolerance un rūpes par ikvienu no līdzcilvēkiem.

Sīkāku informāciju par projektu skat. https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/apraksts/#.XSSKQ-gzaUk

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS