Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta”

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_eiropas_karogs

Tiek turpināti darbi pie ūdenssaimniecības attīstības Aglonas ciemā.

2009.gada 9.novembrī tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonada līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā, I kārta” realizēšanai.

2010.gada vasarā tika veikti  projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta” iekļautie darbi, t.i., ūdensvada rekonstrukcija un izbūve, kā arī kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils un Ezera ielās  Aglonā. Šos darbus veica SIA „Meistars JVK’’ un tie ekspluatācijā tika nodoti  27.10.2010.g.

Ņemot vērā, to ka iepirkumu procedūras rezultātā  tika ietaupīti līdzekļi, pašvaldība  novirzīja šos līdzekļus nākošo tehniski ekonomiskā pamatojumā (TEP)  iekļauto ūdensaimniecības attīstībai nepieciešamo komponenšu izbūvei vai rekonstrukcijai. Tika izstrādāts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas darbu paplašināšana”,  kurā ir paredzēti sekojoši darbi – jauna artēziskā urbuma izbūve, esošās atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, uzstādot atdzelžošanas staciju ar jaudu Q=5,0 m3/h,  Cirīšu un Avotu ielās esošo  ūdensvadu rekonstrukcija, kā arī izbūvēt jaunu kanalizācijas sūkņu staciju.

2010.gada nogalē un 2011.gada sākumā tika veikta iepirkuma procedūra un noteikts pretendents, kas veiks šos darbus – SIA “RIO”- ar kuru jau ir noslēgts līgums. Plānoto darbu kopsumma – Ls 103973,00 ar PVN 22%.

Tiek plānots, ka darbus būvniecības firma uzsāks aprīļa sākumā un tie ir jāpabeidz līdz š.g.15.jūlijam