Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par publiskās apspriešanas rezultātiem par administratīvi teritoriālo reformu un Aglonas novada sadalīšanu

23. oktobrī Aglonas KC tika rīkota iedzīvotāju sapulce par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem par administratīvi teritoriālo reformu un Aglonas novada sadalīšanu.

Sapulcē piedalījās Aglonas novada domes deputāti, Šķeltovas, Kastuļinas, Grāveru pagastu pārvalžu vadītāji, 34 pašvaldības darbinieki, novada iedzīvotāji. Pašvaldības izpilddirektore Ineta Poga informēja par sabiedriskās apspriešanas par administratīvi teritoriālās reformas modeli rezultātiem.

Aglonas novada dome, pamatojoties uz 2019. gada 10. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 17; 3.§) pieņēmusi lēmumu – organizēt Aglonas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo pilngadīgo personu sabiedrisko apspriešanu ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo pašreizējā Aglonas novada sadalīšanu un pievienošanu divu novadu: Preiļu un Krāslavas administratīvajām teritorijām. Apkopojums tika publicēts pašvaldības mājaslapā š.g. 23. oktobrī.

Šajā pašā laikā tika veikta vēl viena iedzīvotāju aptauja par Aglonas pagasta iedzīvotāju viedokli atdalīt Aglonas pagastu no Aglonas novada un pievienot Preiļu novadam. Aptauju veica pēc Aglonas biedrības “Mazliet saules”, “Dorba i zineiba”, “Neaizmirstule” “Dordedze” un Aglonas senioru biedrības iniciatīvas. Aglonas novada domē tika saņemts šo biedrību iesniegums, kurā tika apkopotas 11 aptaujas lapas jautājumā par LR pašvaldību teritoriālo reformu par Aglonas pagasta iedzīvotāju viedokli atdalīt Aglonas pagastu no Aglonas novada un pievienot Preiļu novadam ar 366 parakstiem, tas ir 24,6 % no kopējā Aglonas pagasta balsstiesīgo iedzīvotāju skaita, kā arī pievienotas 9 apliecinājuma lapas ar 366 parakstiem par piekrišanu par savu personas datu identificēšanu. Aptaujas dalībnieku vairākums ir par novada sadalīšanu.

Kopsapulcē tika uzklausīti iedzīvotāju viedokļi par administratīvi teritoriālo reformu un ar to saistītām izmaiņām novada dzīvē.

25. oktobrī notika Aglonas novada domes sēde, kurā piedalījās Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Izskatot lēmumprojektu par sabiedriskās apspriešanas par administratīvi teritoriālās reformas modeli rezultātiem, deputātu balsis sadalījās: PAR Aglonas novada sadalīšanu balsoja Juris Butēvics, Igors Reščenko, Andris Valaini, Andris Girss, PRET nobalsoja Marita Grebeža, Vadims Krimans, Osvalds Šatilovs, Ingūna Barkeviča. Tātad lēmums par Aglonas novada sadalīšanu un pievienošanu divu novadu: Preiļu un Krāslavas administratīvajām teritorijām netika pieņemts.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv