Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par publiskās apspriešanas rezultātiem

Saturs atjaunots: 25.10.2019.

Aglonas novada dome, pamatojoties uz 2019.gada 10.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 17; 3.§) pieņēmusi lēmumu – organizēt Aglonas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo pilngadīgo personu sabiedrisko apspriešanu ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo pašreizējā Aglonas novada sadalīšanu un pievienošanu divu novadu: Preiļu un Krāslavas administratīvajām teritorijām.

Tika apstiprināta aptaujas lapa publiskās apspriešanas rīkošanai jautājumā: “Vai jūs atbalstāt Aglonas novada sadalīšanu, atdalot Aglonas pagastu un pievienojot Preiļu novadam un Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastus atdalot un pievienojot Krāslavas novadam?”
Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana notika no 2019. gada 17. septembra līdz 2019. gada 11. oktobrim. Publiskajai apspriešanai tika apstiprināti šādi noteikumi (saskaņā ar Aglonas novada pašvaldības nolikumu”): noteikt minimālo iedzīvotāju skaitu, kuram jāpiedalās publiskajā apspriešanā, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu – 5 (pieci) % no pilngadību sasniegušo Aglonas novada iedzīvotāju skaita. Aglonas novada pilngadību sasniegušo iedzīvotāju skaits uz 01.07.2019. ir 2944, nepieciešamie 5% sastāda 147 iedzīvotāju balsis.
Sabiedriskajā apspriešanā kopā aptaujas anketas aizpildīja 711 novada iedzīvotāji, kas sastāda 24,15 % no personu skaita, kas bija tiesīgas piedalīties aptaujā.
Mazākā atsaucība bija no Aglonas pagasta iedzīvotājiem, jo Aglonas pagasts jebkurā gadījumā tiek pievienots Preiļu novadam ar pērējiem trim novada pagastiem vai bez tiem. Savukārt saņemtās balsis no Kastuļinas pagasta bija 251, no Grāveru pagasta – 247, no Šķeltovas pagasta – 187 (kopējais balsstiesīgo iedzīvotāju skaits trijos pagastos – 1462). Tas nozīmē, ka triju pagastu iedzīvotāju piedalīšanās sabiedriskajā apspriešanā sastāda aptuveni 47 % no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem trijos pagastos. Apspriešanas rezultāti: vairākums (694) atbalsta novada sadalīšanu, 12 – neatbalsta 5- piedāvā citu variantu (novada pievienošanu Daugavpils novadam), 1 anketa nav derīga (nav atzīmes).

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS