Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par sēru dienas pieminēšanu

 

   Pieminot Aglonas pagasta iedzīvotāju deportācijas dienu 2014.gada 25.martā plkst.18:30 1991.gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrība rīko svecīšu nolikšanu pie Aglonas bazilikas lielajiem vārtiem.

 

 

Kas Latvijai ir pāri darīts
gan latviešu, gan citu ļaužu,
tas nodarīts mums katram arī,
tas mūsos beržas, urdās, graužas.

Kas Latvijai ir pāri darīts,
tam celsim Latviju reiz pāri
Kā bālu asnu pavasarī,
Kā deguvietā jaunu spāri.

Un augsim pāridarītajam pāri.

1949.gada 25.marta rītā kā ierasts Aglonas pagasta iedzīvotāji devās uz baznīcu, lai piedalītos Jaunavas Marijas pasludināšanas dienai veltītajai misei. Atceras Jadviga Daukšte (m.1997.gadā). Atmiņas izstāstīja Irēna Spīķe:
” Aglonas baznīca bija ļaužu pārpilna, kad dievkalpojums tuvojas beigām un ļaudis sāka atstāt dievnamu, sākās skaļāka sačukstēšanās (neierasti tanī laikā). Pēc mises ļaudis čukstot sāka runāt, ka pie Aglonas baznīcas vārtiem piebraukušas vairākas smagās mašīnas ar karavīriem un vietējiem partijas aktīvistiem… Sākusies izvešana. Daži ārā gājēji atgriezās baznīcā. Lūgšanās pieņēmās spēkā, mijoties ar šņukstiem, raudām un asarām. Viena no sievietēm ļoti raudāja. Jadviga atdeva viņai lielu lakatu, lai paslēptos, jo baznīcā ienāca bruņots vīrietis. Viņš izstaigāja rūpīgi visas solu rindas, cenzdamies ielūkoties dievlūdzēju sejās. Ierūcam mašīnu motori un savākuši  meklētos, varas vīri aizbrauca. Ar paslēpto sievieti (vārdu neminēšu aut. piezīme) devāmies mājup. Viņa meklēja patvērumu pie radiem.”

Publicējam 1941.gada un 1949.gada izvestos sarakstus no Aglonas pagasta.
Meklējot Daugavpils apr., Aglonas pag., atrasti 23 cilvēki – 1941.gada deportētie:
Austruma Olga Nikolaja m., dz. 1903
Austruma Tamāra Vitolda m., dz. 1925
Austruma Tatjana Vitolda m., dz. 1941
Austrums Genadijs Vitolda d., dz. 1926
Austrums Vitolds Staņislava d., dz. 1902
Grišāne Lidija Jāņa m., dz. 1922
Grišāne Lūcija Kristapa m., dz. 1894
Grišāns Jānis Kaetana d., dz. 1891
Grišāns Oļģerts Jāņa d., dz. 1924
Joksta Anastasija Donāta m., dz. 1929
Joksta Dārta Osipa m., dz. 1871
Joksta Sofija Pētera m., dz. 1906
Joksts Vladislavs Donāta d., dz. 1933
Poča Apolonija Jāzepa m., dz. 1904
Počs Jānis Aloiza d., dz. 1903
Regute Emīlija Pētera m., dz. 1903
Regute Helēna Antona m., dz. 1875
Reguts Pēteris Jēkaba d., dz. 1871
Semjonovs-Joksts Donāts Alekseja d., dz. 1903
Valaine Emīlija Jāzepa m., dz. 1937
Valaine Helēna Ignata m., dz. 1904
Valaine Jevgeņija Jāzepa m., dz. 1930
Valainis Jāzeps Staņislava d., dz. 1901

Meklējot Daugavpils apr., Aglonas pag., atrasti 34 cilvēki – 1949.gada deportētie:
Armanovs-Meženieks Donāts Alekseja d., dz. 1883
Balaško Eleonora Osipa m., dz. 1918
Dombrovskis Magdalēna Fadeja m., dz. 1882
Grigulis Broņislava Juljana m., dz. 1928
Grigulis Elēna Staņislava m., dz. 1897
Grigulis Julians Juljana d., dz. 1925
Joksts Bernards Ādama d., dz. 1869.02.15
Joksts Helēna Staņislava m., dz. 1940
Joksts Monika Bernarda m., dz. 1910
Kozuļs Aloizs Jāņa d., dz. 1945
Kozuļs Jānis Jāņa d., dz. 1900
Kozuļs Marija Jāzepa m., dz. 1901
Kozuļs Staņislavs Jāņa d., dz. 1941
Kožemjakins Ivans Nifonta d., dz. 1930
Krops Cecīlija Eduarda m., dz. 1907
Krops Regīna Leona m., dz. 1933
Leitāne Tekla Staņislava m., dz. 1884
Livdanskis Leokadija Feliksa m., dz. 1930
Livdanskis Mihails Feliksa d., dz. 1936.08.01
Līvmanis Antons Antona d., dz. 1946
Līvmanis Antons Donāta d., dz. 1901
Līvmanis Pēteris Antona d., dz. 1948
Ratnieks Antons Juliana d., dz. 1923.04.08
Ratnieks Marija Ivana m., dz. 1923.02.11
Ruskule Monika Donāta m., dz. 1904
Ruskulis Anna Justīna m., dz. 1885
Ruskulis Veronika Izidora m., dz. 1912.03.11
Šumska Janīna Ivana m., dz. 1920
Šumskis Pēteris Vladislava d., dz. 1941
Šumskis Romualds Vladislava d., dz. 1940.09.27
Šumskis Vladislavs Donāta d., dz. 1915
Valeinis Aleksejs Donāta d., dz. 1922.01.19
Vilcāns Roberts Salimona d., dz. 1931
Zaikovska Veronika Izidora m., dz. 1914

Aicinām piedalīties.

B.D.L.B. valdes priekšsēdētājs     S.Gavars