Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā

Jau septīto gadu Aglonas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno “Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

 2020. gada jūlijā un augustā tiks izveidotas sekojošas darbavietas jauniešiem:

JŪLIJĀ

Profesija, profesijas kods pēc Profesiju klasifikatora

Darba vietu skaits

Darba vietas adrese

Darba vadītājs (vārds, uzvārds)

Sētnieks, KODS 961301

3

Ilzas ielā 19, Priežmale, Aglonas nov.

Kastuļinas tautas nama vadītāja Inesa Ņikitina

Sētnieks, KODS 961301

3

Daugavpils iela 7, Šķeltova, Aglonas nov.

Šķeltovas pagasta tautas nama sētniece Marija Akermane

Sētnieks, KODS 961301

3

Ezeru iela 21,Grāveri, Aglonas nov., LV-5655

Grāveru pagasta tautas nama vadītāja Ivita Platonova

Skolotāja palīgs, KODS 531201

1

Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Aglonas BLBLPC “Strops” sociālā audzinātāja Marina Krasovska

Tūrisma informācijas konsultants, KODS 422103  (darbs brīvdienās)

1

Somersetas iela 37, Aglona, Aglonas novads, LV-5304

Tūrisma informācijas konsultants, Kristaps Jānis Brīvers

Sētnieks, KODS 961301

1

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304

Aglonas Kultūras centra apkopēja, Lilita Saveļenoka

Sētnieks, KODS 961301

1

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304

Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs Andris Indāns

Ēkas un teritorijas DEŽURANTS, KODS 9629 07

1

Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Aglonas vidusskolas direktores vietnieks saimniecības jautājumos, Ilmārs Repša

Sporta organizators, KODS 235908

1

Daugavpils iela 6b, Aglona, Aglonas novads, LV – 5304

Aglonas novada sporta pasākumu organizators Andris Kurmis

 

AUGUSTĀ

Profesija, profesijas kods pēc Profesiju klasifikatora

Darba vietu skaits

Darba vietas adrese

Darba vadītājs (vārds, uzvārds)

Sētnieks, KODS 961301

3

Ilzas ielā 19, Priežmale, Aglonas nov.

Kastuļinas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis Vjačeslavs Pokšāns

Sētnieks, KODS 961301

3

Daugavpils iela 7, Šķeltova, Aglonas nov.

Šķeltovas pagasta tautas nama sētniece Marija Akermane

Sētnieks, KODS 961301

3

Ezeru iela 21,Grāveri, Aglonas nov., LV-5655

Grāveru pagasta bibliotēkas vadītāja Raisa Bižāne

Skolotāja palīgs, KODS 531201

1

Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Aglonas BLBLPC “Strops” vadītāja Māra Ušacka

Tūrisma informācijas konsultants, KODS 422103  (darbs brīvdienās)

1

Somersetas iela 37, Aglona, Aglonas novads, LV-5304

Tūrisma informācijas konsultants, Kristaps Jānis Brīvers

Sētnieks, KODS 961301

1

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304

Aglonas Kultūras centra apkopēja, Lilita Saveļenoka

Sētnieks, KODS 961301

1

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas nov., LV-5304

Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs Andris Indāns

Ēkas un teritorijas DEŽURANTS, KODS 9629 07

1

Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Aglonas vidusskolas direktores vietnieks saimniecības jautājumos, Ilmārs Repša

Sporta organizators, KODS 235908

1

Daugavpils iela 6b, Aglona, Aglonas novads, LV – 5304

Aglonas novada sporta pasākumu organizators Andris Kurmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākuma mērķis:
Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki:
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Kad reģistrēties?
Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2020.gada 10. jūnija līdz 15. jūnijam.

 Kad pasākums tiek īstenots?
Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūlija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi.

Kā pieteikties dalībai?
Dalībai Pasākumā jāreģistrējas elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. https://jauniesi.nva.gov.lv/

Pieteikumā ailē:
“Ja esat vienojies ar darba devēju par darbu, norādiet darba devēja nosaukumu”:
Norādiet “Aglonas novada dome” + vēlamo darba vietu no augstāk minētā saraksta.

Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Kad būs zināmi rezultāti?
Pēc pieteikumu saņemšanas tie tiks nodoti darba vadītājam izvērtēšanai.
Līdz 2020. gada 17. jūnijam rezultāti tiks paziņoti personīgi katram pieteikuma iesniedzējam.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt jaunatnes lietu speciālistei Dž. Valainei, tālr. 25882069

 

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv