Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par tirdzniecības vietām Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā


Aglonas novada dome informē, ka dome izsniedz tirdzniecības atļauju un iekasē tirdzniecības nodevu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu saskaņā ar pašvaldībā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem:
Noteikumi, Atļaujas saņemšanas kārtība

Vispirms jāsaņem saskaņojums par paredzēto tirdzniecības vietu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos ar nekustamā īpašuma īpašnieku, reliģiskā pasākuma organizētāju – Aglonas baziliku. Informācijai – Elvīra Ūgaine, t. 29188740

Tikai pēc saskaņojuma saņemšanas (Aglonas bazilikā) jāgriežas Aglonas novada domē, kas izsniegs tirdzniecības atļauju.
Savukārt, ja saskaņošana notiek pirmdien, tad pašvaldības tirdzniecības nodeva tiek iekasēta uz vietas, Aglonas bazilikā.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv