Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par traktortehnikas tehnisko apskati

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības nodaļa Preiļos paziņo, ka traktortehnikas tehniskā apskate Aglonā  un Jaunaglonā notiks sekojošos datumos:
1. reizi – Jaunaglonā 2014. gada 07. aprīlī plkst. 9.00
Aglonā 2014. gada 07. aprīlī plkst. 10.00
2. reizi -  Jaunaglonā 2014. gada 12. maijā plkst. 9.00
Aglonā 2014. gada 12. maijā plkst. 11.00
Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:
Traktortehnikas reģistrācijas apliecība
Traktortehnikas vadītāja apliecība
Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise
Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē:
Traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate – 16,25 EURO
Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate – 12,13 EURO
Speciālās traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate – 24,08 EURO
Papildus tehniskās apskates cenai tiks iekasēta maksa par transporta nodrošinājumu- 0.57 EUR par 1 km
Pieņemšana Preiļos, periodā, kad notiek skates, otrdienās no 8.30 – 17.00.
Uzziņas pa telefonu 65322033, vai mobilo 28395079, 28621858

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv