Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

Sagatavojoties Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, 2020. gada 17. jūlijā Aglonā norisinājās Aglonas rīcības komitejas izbraukuma sēde, kurā piedalījās Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aglonas novada pašvaldības, Latgales plānošanas reģiona, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību profilakses un kontroles dienesta, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Veselības inspekcijas, Zemessardzes, kā arī Romas Katoļu Baznīcas Latvijā pārstāvji.


Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumu Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas nosaka pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kuri būs spēkā arī svētku laikā.
Lai šogad piedalītos svētku dievkalpojumos 14. augustā plkst. 19.00 un 15. augustā dievkalpojumā plkst. 12.00, tika pieņemts lēmums, ka uz tiem ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās savā katoļu draudzē, tādējādi nodrošinot dalību dievkalpojumā ne vairāk kā 3 000 cilvēkiem katrā, ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu un atbildīgos dienestus. Attiecībā uz citiem dievkalpojumiem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr jānorāda, ka tajos atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 400 cilvēki (izņemot 15. augusta dievkalpojumu plkst. 7.00, kurā atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 500 cilvēki).
Informējam, ka sasniedzot atļauto apmeklētāju skaitu citi apmeklētāji netiks ielaisti. Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā laukumā tiks nodrošināta sadalītos sektoros, lai nodrošinātu distanci starp cilvēkiem.
Cilvēku plūsmas regulāciju gan pirms dievkalpojumiem, gan to laikā un pēc dievkalpojumiem, kā arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontroli, sevišķi pastiprināti nodrošinās Zemessardzes un Valsts policijas pārstāvji.
Informējam, ka iepriekšēja naktsmītņu pieteikšana ir obligāta, ņemot vērā, ka šogad, lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus, naktsmītnes tiks nodrošinātas ne vairāk kā 500 ticīgajiem. Ņemot vērā minēto, ticīgos, kas Aglonā vēlēsies palikt pa nakti, aicinām sazināties ar Aglonas Bazilikas draudzi par iespējām palikt Baznīcas telpās.
Vēršam uzmanību, ka šogad Aglonas bazilikas teritorijā netiks veikta tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, kā tas noticis iepriekš. Svētavots būs norobežots, un atradīsies ārpus svētkus norises teritorijas.
Atgādinām, ka ikviens, kuram ir elpceļu infekcijas slimības simptomi vai kurš šaubās par savu veselības stāvokli, ir aicināts palikt mājās un piedalīties dievkalpojumos attālināti, tādējādi rūpējoties par sevi un citiem. Tāpat arī vēršam uzmanību, ka personas, kam diagnosticēts Covid-19 un noteikta izolācija, Covid-19 kontaktpersonas, kam ir pienākums ievērot mājas karantīnu un personas, kuras ir ieradušās no valstīm no kurām ir pienākums ievēro pašiozolāciju, nedrīkst apmeklēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumus un atrasties sabiedriskās vietās.

Svētku dalībnieki tiek aicināti ņemt vērā, ka droša svētku norise ir atkarīga no katra svētku dalībnieka, tādēļ ikvienam ir jāievēro valstī noteiktie un svētku organizatoru noteiktie piesardzības pasākumi, tai skaitā ievēro 2 metru distances, nedrūzmēties, izvairīties no koplietošanas priekšmetu lietošanas, kā arī ievērot roku un respiratoro higiēnu. Tāpat arī aicinām ikvienu, kam ir vismazākās aizdomas par iespējamu inficēšanos ar koronavīrusu nekavējoties pieteikties Covid-19 laboratoriskai testēšanai, zvanot uz tālruni 8303.

Papildus minētajam efektīvs līdzeklis Covid-19 izplatības ierobežošanai ir arī Latvijā pieejamā mobilā aplikācija kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”. Lietotnes izmatošana dod iespēju cilvēkiem operatīvi uzzināt, ka viņi bijuši ciešā kontaktā ar inficētu personu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Tādēļ aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju pievienoties šai mobilajai lietotnei. Detalizētu  informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti nolādēt, apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv/.

Precīzāka informācija par dievkalpojumiem un pieteikšanās iespējām sekos drīzumā. Atgādinām, ka mainoties epidemioloģiskajai situācijai var tikt pieņemti citi lēmumi.

Svētku programma

Avots: Tieslietu ministrija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv