Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Parakstu vākšana likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai

cvk-logoAglonas novada vēlēšanu komisija ziņo, ka no 1. novembra līdz 30. novembrim notiek parakstu vākšana likumprojektā “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai. Parakstu vākšanai nodotais likumprojekts paredz grozīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu, iekļaujot tajā nosacījumu par krievu valodu kā otro valsts valodu. Aglonas novadā parakstu vākšana notiek 4 vietās:  Priežmalā – pagasta pārvaldē; Grāveros – pagasta pārvaldē; Šķeltovā  – tautas namā; Aglonā – domes ēkā.

Darba laiks un vieta

Parakstīties likumprojektā “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” var vēlētājs , kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi.

Par piedalīšanos parakstu vākšanā vēlētājs  parakstās un parakstu vācējs iespiež spiedogu.

Dalībai parakstu vākšanā var pieteikties arī tie vēlētāji, kuri atbalsta Satversmes grozījumu projekta iesniegšanu parlamentā, bet veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstīties parakstu vākšanas vietā. Šajā gadījumā vēlākais līdz 29.novembra pulksten 12.00 pašvaldības vēlēšanu komisijai vai kādā no pašvaldības parakstu vākšanas vietām tā darba laikā jāiesniedz attiecīgsiesniegums. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā tiks organizēta pēdējā parakstu vākšanas dienā, 30.novembrī.

Telefons uzziņām -  novada vēlēšanu komisija: 26181197