Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pārskats par Aglonas novada Komunālo pakalpojumu nodaļas paveiktajiem darbiem 2020. gadā

Atskaite par galvenajiem paveiktajiem darbiem pagājušajā gadā.

Aglonas nov., Aglonas pag., Jaunaglona, Rušonas iela 9 Dienesta viesnīcā veikta ieejas centrālo kāpņu flīžu nomaiņa.

Objektā ūdens apstrādes stacijas-ūdens atdzelžošanas iekārtas Daugavpils ielā un Jaunciemā veikti sekojoši darbi: filtrējošo elementu nomaiņa, skalošana, remonts.

Aglonas Cirīša ezera piekrastes uzlabošana: vecās-nolietotās koka takas demontāža, koku izzāģēšana, putnu vērošanas platformas atjaunošana.

Novada teritorijā esošajos kapos veikti dažādi darbi: bīstamo koku izzāģēšana Leitānu, Dzerkaļu un Bērzgales kapos. Ezera-Ukinu, Bēŗzgales, Dzerkaļu Kukaru, Madelānu, Gūteņu, Brāļu kapu kopšana, informācijas stendu uzstādīšana, teritorijas appļaušana.

Atbilstoši iepirkumam ID Nr. AND 2020/06 īstenota malkas apkures katlu nomaiņa uz granulu katliem un dedzināšanas iekārtām Aglonas novada iestādēs: Aglonas KC, Aglonas pag. PII, SAC “AGLONA” Saleniekos, Aglonas vidusskolas ēkā, Kastuļinas, Šķeltovas pagasta ēkas katlumājās.

Aglonas pagasta teritorijas kopšanas darbi (ielu, grāvjmalu, estrādes, pludmales pie Aglonas bazilikas, pludmales pie Aglonas vidusskolas, Aglonas pagasta kapu appļaušana u.c.)

Veikts  Aglonas pag., Somersētas ielā 26 ēkas malkas šķūnīša remonts-jumta labošana.

Uzsākta Aglonas novada PII žoga nomaiņa Jaudzemu iela 7a. Visa gada garumā tika veikti  kārtējie un neplānotie ūdensvadu-kanalizācijas sistēmu remonti.

Informāciju iesniedza: Andris Indāns, Aglonas novada Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv