Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pārskats par paveiktajiem darbiem SAC ”Aglona” 2015.gadā

Uz pārskata gada 1.janvāri iestādē tika izmitinātas 55 personas. Par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un klientu labsajūtu iestādē rūpējas trīsdesmit trīs darbinieki. Klientu labsajūtas sekmēšanai, regulāri tika veikti teritorijas un iekštelpu sakārtošanas darbi.


Iespējamo resursu robežās ir pilnveidots pirts inventārs, iegādāta lielā veļas mašīna klientu personīgo un centra mantu mazgāšanai, virtuves ūdens vārāmais katls un elektriskā plīts tika kapitāli remontēti,  pilnveidots arī saimnieciskais inventārs – klientiem tika nopirktas 5 jaunas vienvietīgas gultas kopā ar matračiem. Veikti kosmētiskie darbi katlu mājas iekštelpās. Ārā, pie radošajām darbnīcām, izveidotas kāpnes.
Regulāri klientiem tika rīkoti kultūras pasākumi. Ar vislielāko interesi vasaras beigās devāmies apskatīt Lietuvas skaistākos stūrīšus. Apmeklējām pilsētu Zarasai un to skaisto Panorāmas loku,  Baltijā lielāko Stelmuižas ozolu un Stelmužas Sv. Krusta Romas katoļu baznīcu. Kvintišķos apmeklējam Jaunavas Marijas parādīšanās vietu un Šliniņku ūdensdzirnavas, redzējām kā senču laikos miltus mala. Salakas ciemā apmeklējām Vidas Žilinskienes izveidoto Jūras muzeju ar 3 000 dažādu eksponātu, tai skaitā, jūras dzīvnieki, dažādu jūru gliemežvāki, koraļļi un fosilijas.
Katru gadu pavasarī un vasarā notika dārzniecības darbi – tika stādītas puķes un dārzeņi, rūpējās par košumkrūmiem centra teritorijā. Rudenī ievāktās ražas daudzums tika nogādāts virtuves personālam un izlietots SAC „Aglona” klientu ēdināšanai. Rudenī centrs saņēma no vietējiem iedzīvotājiem humāno palīdzību – pašaudzētos dārzeņus un augļus.
2015. gadā uz centru bija atbraukuši viesi no Vācijas, sniedza humāno palīdzību centra klientiem, atvedot drēbes, apavus un virtuves piederumus, bet Ziemassvētkos viņi atveda pašu gatavotās saldās dāvanas – mafini – klientiem un darbiniekiem, kā arī citas dāvanas centram – traukus, radio aparātus, spilvenus u.tml.
Regulāri tika veikti darbi pie jaunu klientu piesaistes.
Cenšamies nodrošināt profesionālu, kvalitatīvu un ētikas normām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, sekojot, lai nepārtraukti tiktu paaugstināts iestādes darbinieku profesionālo prasmju un kompetences līmenis. Visi  iestādes darbinieki paaugstināja savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus.
Sniegtais ieguldījums pašvaldībai – sekmīgi tiek veikta sociālās darbības nodrošināšana invalīdiem un personām ar īpašām vajadzībām.

Informāciju iesniedza: Marina Mihailovska, SAC „Aglona” lietvede

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv