Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pārtikas komplektu piegāde Aglonas novada skolēniem un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem

Aglonas novadā pašā Lieldienu priekšvakarā, nodrošinot ēdināšanas atbalstu ārkārtas situācijas laikā, Aglonas novadā dzīvesvietu deklarējušie izglītojamie, kā arī tie audzēkņi no citām pašvaldībām, kas mācās Aglonas novada izglītības iestādēs un kuriem bija plānotas brīvpusdienas mācību iestādē, saņēma pārtikas komplektus.


9. aprīlī Aglonas vidusskolas darbinieki, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, sagatavoja pārtikas pakas, saskaņojot to saturu ar atbildīgajām iestādēm. Kopējais  pārtikas paku skaits – 350.
Sociālā dienesta speciālistu uzdevums bija organizēt gatavot paku nodošanu ģimenēm. Pārtikas komplekti sastāv no daudzveidīgiem pārtikas produktiem. Katra pārtikas paka paredzēta 14 darba dienām, un tās vērtība sastāda 7,50 eiro.
Sociālā dienesta vadītāja Ārija Perševica informē, ka, pateicoties akcijā iesaistīto darbinieku veikumam un izglītojamo vecāku atsaucībai, visi pārtikas komplekti jau pirms Lieldienu brīvdienām tika nogādāti ģimenēm.
Lēmumu par ēdināšanas paku nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā Aglonas novada domes deputāti pieņēma šī gada 2. aprīlī  (novada domes sēdes protokols Nr. 8).
Pārtikas iegādei izmantoti Aglonas novada domes budžetā paredzētie līdzekļi izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs un valsts budžeta dotācija izglītojamo brīvpusdienām atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu».
Paku nogādāšanai dzīvesvietā izmantoti pašvaldības budžeta līdzekļi skolēnu pārvadāšanai.

Informāciju iesniedza:  Ineta Poga, Aglonas novada domes izpilddirektore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv