Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pasākumi Aglonas novada izglītības iestādēs novembrī

 

Datums

Pasākums

Izglītības iestāde, atbildīgā persona

9.-12.

Sociālo zinību nedēļa Aglonas internātvidusskola

9.-17.

Radoša izstāde kopā ar vecākiem “Manas mājas” (1,5-6 g.vec bērn.) Aglonas novada PII, sk. V.Misāne

9.

Radošā darbnīca „Rotājies Latvijai” -  5.-12.kl. Aglonas vidusskola, sk.I.Grigule

10.

“Nu ir Mārtiņdiena klāt!” (1,5-6 g.vec bērniem) Aglonas novada PII, gr. skolotājas

10.

Mārtiņdienas jampadracis 1.-12.kl. Aglonas vidusskola, sk. I.Ukina, Kl.audz., sk. L.Valaine
Mārtiņdienas gardumi 1.-9.kl. Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas, sk. I.Ivanova

10.

Konkurss „Erudīts” 9.-12.kl. Aglonas vidusskola, sk. L.Meldere
Mārtiņi 1.-9.kl. Šķeltovas pamatskola, sk. S.Peipiņa

11.

Vīru spēles 1.-12.kl. Aglonas vidusskola, sk.E.Urbanovičs
Lāčplēša diena Šķeltovas pamatskola, sk.V.Jankeviča

11.-18.

Tēvzemes nedēļa Priežmalas pamatskola
Tēvzemes nedēļa 1.-9.kl. Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas, sk. I.Platonovs
Tēvzemes nedēļa Aglonas internātvidusskola

12.

Brauciens uz ciema bibliotēku 1.-4.kl. Aglonas internātvidusskola

13.

Skolas avīzei „Atbalss”- 20! Aglonas vidusskola, sk.M.Pušņakova
Koncerts veltīts LR proklamēšanas dienai. Vecāku kopsapulce Aglonas internātvidusskola

16.

Konkurss “Erudīts par Latviju” 9.-12.kl. Aglonas internātvidusskola

16.-20.

Tautasdziesu pēcpusdiena (1,5-4 g.vec bērniem) Aglonas novada PII, sk. V.Misāne
Izstāde “Mana mīļākā vieta Latvijā” 5 g.vec.bērniem Aglonas novada PII, gr. “Bitītes” skolotājas
Pašgatavoto grāmatu par Latviju veidošana 6 g.vec.bērniem Aglonas novada PII, gr. “Taurenīši” skolotājas

17.

Svinīgs pasākums. Aglonas vidusskola, sk. I.Ukina, O.Siliņa, D.Staškeviča,Skolēnu pašpārvalde
Es mīlu tevi, mana dzimtā zeme! 5-6 g.vec bērniem Aglonas novada PII, sk. L.Kokoriša
Konkurss “Erudīts par Latviju” 1.-4.kl., 5.-8.kl. Aglonas internātvidusskola
Svētki Latvijai! Šķeltovas pamatskola, sk. J.Kriviņa

23.-28.

Pasaku inscenējumi 5 g.vec.bērniem Aglonas novada PII, gr. “Bitītes” skolotājas
Radošā darbnīca “Izgatavo apsveikuma kartiņu!” 6 g.vec.bērniem Aglonas novada PII, gr. “Taurenīši” skolotājas

24.

Muz. programma ”Ciemos pie pasakas” 1.-4.kl. Aglonas vidusskola, sk. I.Ukina
Konkurss „Superpuika. Supermeitene” 1.-4.kl. Aglonas vidusskola, 9.kl., sk. R.Karpova
Skolas vecāku sapulce Šķeltovas pamatskola, direktore O.Afanasjeva

26.

Grāmatu diena 1.-9.kl. Aglonas internātvidusskola

27.

Adventes vainagu izstāde Aglonas internātvidusskola

30.

Pirmā Adventa sveces iedegšana 1.-12.kl. Aglonas vidusskola, sk. I.Ukina

Informāciju iesniedza: Lolita Kaļāne, izglītības darba speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv