Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pasākums kopā ar skolēnu vecvecākiem Aglonas internātvidusskolā

Šī gada 19.aprīlī Aglonas internātvidusskolā notika jautra ģimeņu pēcpusdiena kopā ar vecvecākiem, informē  internātvidusskolas skolotāja Ināra Daukšte.

„Es ņemu debess gabaliņu zilu

Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,

Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,

To visu vēlos Tev es uzdāvināt…”

(Kornēlija Apškrūma)

Tā mīlestībā un satraukumā pukstēja sākumskolas bērnu sirsniņas, gaidot ciemos savas vecmāmiņas un vectētiņus.

 

 

 

 

Pasākuma iniciatori bija 2.klase, kas šogad strādā pie projekta ‘’Mana ģimene’’. Bērniem radās ideja sarīkot pasākumu kopā ar vecvecākiem. Citi sākumskolas skolēni un skolotājas to atbalstīja un aktīvi līdzdarbojās. Bērni sniedza nelielu koncertiņu, kas mijās ar aktivitātēm vecvecākiem. Savukārt vecvecmāmiņas bija sarūpējušas gardumus mazbērniem.

Kamēr bērni darbojās kopā ar saviem vecvecākiem, nenogurstoši strādāja atbildīgā bērnu žūrija skolotājas Māras vadībā. Diena ikvienam bija jautra, radoša, omulīga un arī  garšīga! Pasākuma beigās žūrija pasniedza bērnu izgatavotās medaļas „Vislustīgākajiem, visomulīgākajiem, visoptimistiskākajiem, vissmaidīgākajiem un viskustīgākajiem” vecvecākiem.

Noslēgumā, dziedot karaoke, tika malkota garda tēja.