Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pasaule mainās, vai tu esi gatavs mainīties?

Pasaulē visu laiku mainās, dzīves temps ir ļoti ātrs, lai cilvēkam izdzīvotu šajā laikā, visu laiku jāpielāgojas, jāattīstās, jāiemācās jaunas prasmes un iemaņas, jāpaspēj realizēt savus sapņus. Tikai daudzi no mums nedzīvo ar saviem sapņiem, jo dzīvo ar savām bailēm. Bet tie, kuri nebaidās no dzīves un grūtībām, var izmainīt savu dzīvi un nākotni. Galvenais sākuma punkts ir vēlēšanās.


Projekts „Proti un Dari” tev var piedāvāt iespēju iesākt kaut ko jauno savā dzīvē. Caur projektu tu varēsi ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem. Tev būs piedāvāta iespēja apmeklēt karjeras un psihologa konsultācijas, iesaistīties semināros, nometnēs, uzzināt par projektiem un uzņēmumdarbību, uzzināt par brīvprātīgo darbu un arī gūt pieredzi šajā jomā, apmeklēt uzņēmumus un iestādes, pasākumus un radošās darbnīcas. Tu vari iesaistīties dažādās neformālās izglītības apmācībās, piemēram, apgūt dažādas prasmes skaistumkopšanas jomā (manikīrs, vaksācija, vizažista pamati u.c.), lietvedībā un grāmatvedībā, iemācīties šūt, veidot ziepes un sveces, darboties floristikā un tml. Galvenais ir tavas vēlēšanās.

Pasaule mainās, un ja tu nemainīsies, dzīve un iespējas paies tev garām!

Kaut valstī ir izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu, tu vari pieteikties projektam attālināti pie projekta vadītājas Marinas Krasovskas, zvanot pa telefonu 27653678 vai rakstot uz e-pastu marina.krasovska@aglona.lv.

 Īsi par projektu:
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

 

Informāciju iesniedza: Marina Krasovska, projekta „PROTU un DARI” programmas vadītāja, tālr. 27653678

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv