Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pašpārvalžu skolēni viesojās Dagdas un Krāslavas novados

Saturs atjaunots: 17.11.2011.

Novembra sākumā Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Dagdas novadu un Krāslavas novadu bija devušies Aglonas vidusskolas, Aglonas internātvidusskolas, Grāveru pamatskolas, Škeltovas un Priežmalas pamatskolas skolēnu  pašpārvalžu dalībnieki. Lai veicinātu jauniešu darbošanās sparu un pozitīvas pārmaiņas, diskusiju laikā tika ģenerētas jaunas idejas, mērķi un sadarbības iespēju risinājumi nākotnei. Par braucienā gūtajiem iespaidiem stāsta Aglonas vidusskolas 10. klases skolniece Zanda Meldere.

Krāslavas BJC iepazinām interešu pulciņu darbību un pārliecinājāmies, ka bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas lieliskas iespējas sevi pilnveidot un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Varavīksnes pamatskolas  pašpārvaldes dalībnieki informēja mūs par pasākumiem, tradīcijām viņu skolā, pastāstīja par labo pieredzi sponsoru piesaistīšanā, jo ziedotie naudas līdzekļi skolās ļoti nepieciešami dažādu  pasākumu un konkursu organizēšanai.„Brauciena laikā skolēni kopā ar novada interešu izglītības koordinatori Karīnu Stivriņu un BBLPC audzinātāju Ingu Gribušku apmeklēja Varavīksnes vidusskolu, Dagdas jauniešu centru, Dagdas vidusskolu.

Dagdas jauniešu centrā iepriecināja siltā uzņemšana, stāstījums par saviem labajiem darbiņiem, kurus viņi jau ir paveikuši. Piemēram, ejot ķekatās viņi savāca saldumus, tos sadalīja pa paciņām un dāvināja bērniem no mazturīgām ģimenēm. Rakstot projektus, viņi piesaista līdzekļus centra darbības nodrošināšanai. Jaunieši paši aktīvi līdzdarbojas, radot mājīgu atmosfēru ikvienam. Centrā viņi ir atvēlējuši vietu arī invalīdu biedrībai. Dagdas vidusskolā mēs daudz uzzinājām par skolas pasākumiem, kas tiek organizēti diezgan bieži. Īpašu popularitāti skolēnu vidū ir iemantojušas skolas diskotēkas, kas notiek divas reizes mēnesī. Pašpārvalde šajā skolā ir visu pasākumu norises iniciatore un organizatore. Ar organizēto pasākumu starpniecību tiek atbalstītas un aizsāktas daudzas labdarības akcijas.

Zanda uzsver: „Pieredzes brauciens bagātināja ikvienu no mums, jo uzzinājām daudz jauna, ieguvām jaunas, vērtīgas idejas, kuras noteikti noderēs arī mūsu skolās, lai padarītu skolas ikdienu interesantāku, saturīgāku.  Pēc brauciena secinājām, ka lietderīgi veidot sadarbību starp skolām, kā arī visi brauciena dalībnieki atzina, ka jauniešiem skolā, savā novadā jābūt daudz aktīvākiem, iniciatīvas bagātākiem. Kā teikusi Z.Mauriņa: „Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties!””