Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

31.maijā sākas iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās

3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kurās būs jāievēl 9 republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Publicējam informāciju par balsošanas kārtību, vēlēšanu iecirkņu darba laikiem, deputātu kandidātu sarakstiem Aglonas novadā.


Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.
Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
29.05.2017. 16.00 – 20.00
30.05.2017.   9.00 – 13.00
31.05.2017. 17.00 – 20.00 (iepriekšējā balsošana)
01.06.2017.   9.00 – 12.00 (iepriekšējā balsošana)
02.06.2017. 10.00 – 16.00 (iepriekšējā balsošana)
VĒLĒŠANU DIENĀ, 03.06.2017. 7.00 – 22.00

Pašvaldību vēlēšanās darbosies 4 vēlēšanu iecirkņi.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:
- vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
- adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts.
Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona.
Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.

Aglonas novadā ir reģistrēti un pašvaldību vēlēšanās kandidēs 8 saraksti. Informāciju par kandidātu sarakstiem Aglonas novadā un priekšvēlēšanu programmām skatīt šeit.

Ja Jums ir neskaidrības vai jautājumi, varat vērsties pie Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Lidijas Šatilovas, zvanot pa tālruni 27830505. Līdz 3. jūnijam darbosies arī Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis vēlētājiem 67049999.  Tālruņa darba laiks ir darba dienās no pulksten 8.00 līdz 20.00, vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, no pulksten 7.00 līdz 24.00.

Informācija no www.cvk.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv