Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pateicība

Saturs atjaunots: 18.06.2012.

Mēs, Priežmalas ciema, Ilzas ielas 5 iedzīvotāji, pateicamies god. SIA ”ANTARIS” vadītājam  Antonijam Samburam par atsaucību, dāsnumu un sniegto palīdzību, sedzot izdevumus jaunajam jumta segumam. Tas bija liels atbalsts. Ļoti priecājamies, ka ir cilvēki, kas spēj palīdzēt grūtā brīdī.

2011.gada decembrī notikušajā vētrā Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalā, Ilzas ielas 5 iedzīvotāju malkas šķūnīšiem tika norauti jumti. Bija nepieciešama šķūnīšu rekonstrukcija un jauns jumta segums, bet šajās mājās dzīvo pārsvarā pensionāri un tas nozīmē, ka ienākumi ir ierobežoti, taču palīdzīgu roku sniedza SIA „Antaris”.

Novēlam  uzņēmumam arī turpmāk veiksmi un attīstību!