Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pateicība

Saturs atjaunots: 16.01.2013.

Sirsnīgs paldies, ka bijāt kopā ar mums grūtajā brīdī, izvadot pēdējā gaitā manu meitiņu un Valda māsiņu Vitu!

Kaimiņiem – Daukštu, Greizu, Grebežu, Mežinieku ģimenēm. Milzīga pateicība SAC„Aglona” darba kolēģiem un iemītniekiem par atbalstu, līdzjūtību. Paldies arī radiem – Sadovsku, Kuksu, Verčinsku, Strangotu, Zariņu, Zdanovsku ģimenēm.

Lielu atsaucību un sirds siltumu izjutām arī no Aglonas bazilikas priesteriem – Daumanta Abricka, Andžeja Lapinska, Bernarda Vagaļa, ērģelnieces Ievas Lazdānes. Liels paldies dziedātājām! Paldies par atbalstu Aglonas vidusskolas skolotāju kolektīvam, 9. klases skolēniem un audzinātājai Rutai Gilučei. Paldies visiem, kuri atnāca pavadīt pēdējā gaitā manu meitiņu Vitu.

Marija Aližāne.