Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pateicība

Izsaku pateicību SAC “Aglona” personālam un īpaši vadītājai Valentīnai Gribuškai par labu darba organizāciju aprūpes centrā. Vairāk kā gadu viņi kopa manu tanti Leontīnu Melderi, kuru es apciemoju ļoti bieži. Ļoti augsti novērtēju viņu rūpes par slimiem un veciem cilvēkiem. Vienmēr telpas sakoptas, ēdināšana laba, medicīnas pakalpojumi, pasākumu organizēšana. Saprotu, ka darbs ir grūts un nav atbilstoši novērtēts. Paldies medmāsiņām, īpaši Mairitai Čerpakovskai, kuras sniedza palīdzību manas tantes pēdējos dzīves brīžos. SIRSNĪGS PALDIES visam SAC personālam par labestību, pacietību un atdevi darbā.

Rita Podskočija