Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pateicībā skolotājiem

Saturs atjaunots: 22.10.2013.

Skolotājam ir jāprot saskatīt jaunos talantus un veicināt to attīstību. Tas viss prasa milzīgu darba atdevi, tāpēc atpūta ir nepieciešama. Skolotājus priecēja „Disko drostaliņa” un grupa Ppd.

Zeltainā rudens brīnišķais laiks noteikti pastiprināja skolotāju labsajūtu, bet teiktais paldies par gudrību, sirsnību un atbalstu bija kā virzītājspēks turpmākajām darba gaitām. Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe savā uzrunā uzsvēra, ka Aglonas novads var lepoties ar zinošiem, radošiem, atsaucīgiem un profesionāliem pedagogiem, kuri ikdienā nenogurstoši rūpējas un sniedz zināšanas jaunajai paaudzei. Skolotājus bija ieradušās sveikt arī pagastu pārvaldes. Īpašs paldies izskanēja skolotājiem, kuri vienā izglītības iestādē strādā no 10 līdz 40 gadiem.

Pasniegtas pateicības par darbu skolā.

Aglonas internātvidusskolas skolotājiem

Aldis Puzo (30 gadi)
Velga Puzo (30 gadi)
Didzis Vanags (25 gadi)
Dzintra Rateniece (20 gadi)
Anita Vaivode (15 gadi)

Grāveru pamatskola

Igors Platonovs (20 gadi)
Tatjana Eksta (35 gadi)
Ludmila Kormiļceva (30 gadi)

Aglonas vidusskola

Lidija Šatilova (30 gadi)
Edgars Kudiņš (30 gadi)
Monika Pušņakova (40 gadi)

Šķeltovas pamatskola

Sarmīte Peipiņa (15 gadi)

Priežmalas pamatskola

Konstantīns Ivanovs (30 gadi)

Aglonas PII

Irēna Tula (30 gadi)

Aglonas bazilikas Kora skola

Lidija Grauze (50 gadi)
Antoņina Mihailova (30 gadi)

Pārsteiguma moments un patīkamas emocijas raisījās, kad Aglonas novada skolotājiem Aglonas novada dome un “Latgales partija” dāvināja svētku torti. Skolu direktori un pašvaldības pārstāvji iededza svētku tortē svecītes. Svecīšu liesma simbolizēja katra skolotāja aicinājumu būt par zinību nesēju, padomdevēju un arī draugu ikvienam skolēnam, ikvienai bērna sirsniņai…

Lai izdodas gūt gandarījumu no paveiktā! Lai dienas piepildītas ar darboties gribu, dzīvesprieku! Lai skolēnu, vecāku un kolēģu savstarpējā sapratne un atzinība!

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv