Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pats radi savu veiksmes stāstu

Saskaroties ar daudziem jauniešiem, es sapratu vienu lietu, ka visi vēlas labu darbu, kur jutīsies labi un laimīgi, tādu darbu, kas dos viņiem labu atalgojumu un gandarījumu. Daudzi no jauniešiem  uzskata, ka šodien pilsētās un ārzemēs var atrast darbu bez izglītības, bez zināšanām, bez prasmēm un pieredzes. Ka darba devēji viņus gaida ar atvērtām rokām, bet patiesībā viss ir otrādi.

Lai sasniegtu patieso veiksmi, nav vieglākā ceļa. Ir vajadzīgas zināšanas, prasmes, iemaņas un pieredze, kā arī sertifikāts.
Jau no 2017. gada Aglonas novadā tiek realizēts projekts „Proti un Dari”, uz doto brīdi projektā piedalījās 9 jaunieši, bet 6 vēl turpina programmu. Jaunieši ieguva klasiskā manikīra, nagu  un skropstu pieaudzēšanas, vaksācijas, uzacu korekcijas sertifikātu, kā arī apguva lietvedības un grāmatvedības pamatus, un, nokārtojot eksāmenu, ieguva apliecības.
Pēc projekta noslēguma divi jaunieši sāka oficiāli strādāt, daži iesaistījās jauniešu centra darbībā, atrada jaunus draugus, attīstīja radošās prasmes, ieguva jaunas zināšanas dažādās jomās. Visas iegūtās zināšanas un prasmes palīdz pilnveidoties un iekļauties darba tirgū. Ar iegūto projekta laikā jauniešiem ir lielākas iespējas atrast savu vietu pasaulē, atrast darbu vai piemēroto izglītības iestādi, vai arī uzsākt savu uzņēmējdarbību vai kļūt par pašnodarbināto. Viss ir atkarīgs no pašu jauniešu apņēmības, gribēšanas un uzdrīkstēšanās.
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, tad piesakies dalībai projektā “PROTI un DARI!”.
Mēs piedāvājam tev apgūt jaunas prasmes un iemaņas, iegūt personīgo mentoru, saņemt konsultācijas no speciālistiem, iesaistīties neformālās apmācībās, apmeklēt dažādus kursus un saņemt apliecību, paviesoties uzņēmumos, mājsaimniecībās,  kā arī daudzas citas interesantas un noderīgas aktivitātes.
Ja vēlies iesaistīties, piesakies pie projekta vadītājas Marinas Krasovskas  (e-pasts: marina.krasovska@aglona.lv vai mobilais 27653678). Vai arī atnāc uz BJBLPC „Strops”, kur tev sniegs plašāku informāciju.

 
Par projektu:
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

Informāciju iesniedza: Marina Krasovska, projekta „PROTI un DARI” programmas vadītāja, tālr. 27853678

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv