Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pats skani, līdzi skani!

5. jūlijā Aglonas bazilikas iekšējā pagalmā notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju  svētku ieskaņas koncerts.  Bazilikas pagalmu piepildīja skanīgās Kora skolas audzēkņu un Aglonas vidusskolas folkloras kopas “Žibacteņa” balsis. Programmā skanēja latviešu komponistu R.Paula, V.Pūces, Im. Kalniņa, Z.Liepiņa, J. Lūsēna  oriģināldziesmas un tautas dziesmu apdares.  Kora diriģentes Ieva Lazdāne, Irēna Ļeonova, Inga Agloniete īsi raksturoja katru programmas dziesmu, kas skanēja koncertmeistares Jacintas Ciganovičas pavadījumā. Solo dziedāja Nora Kirsanova un Inga Agloniete. Folkloras kopas “Žibacteņa” vadītāja Lilita Valaine uzsvēra, ka mūsdienu jaunatne labprāt dzied tautas dziesmas, interesējas par tautas tradīcijām. Folkloras kopa ne tikai dziedās svētkos, bet arī izpildīs latviešu tradicionālās rotaļu dejas. Bazilikas iekšējā pagalma labā akustika izcēla jauno dziedātāju balsis. Jauki bija dzirdēt visiem zināmas, tik mīļas un sirsnīgas dziesmas!

Aglonas novada domes Jauniešu lietu speciāliste Džeina Valaine svinīgi pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstus novada cilvēkiem par atbalstu un ieguldīto darbu, gatavojoties dziesmu un deju svētkiem: Aglonas vidusskolas direktorei Lidijai Šatilovai, Aglonas bazilikas priesterim Daumantam Abrickim, novada domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei par atbalstu jaunu tautas tērpu iegādē Kora skolas kora audzēkņiem, izpilddirektorei Inetai Pogai, Inārai Ukinai, Dinai Staškevičai, Intai Gžibovskai, Guntai Gulbei-Kalvānei, Džeinai Valainei. Aglonas novada domes priekšsēdētāja izteica lielu pateicību talantīgo bērnu un jauniešu vecākiem par  bērnu atbalstu un audzināšanu, visiem pedagogiem par ieguldīto darbu ar audzēkņiem un lielisku rezultātu.  Priekšsēdētāja izteica gandarījumu par to, ka Aglonas jaunieši piedalīsies tik svarīgā pasākumā jaunos tautas tērpos, kas tika iegādāti piedaloties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA  projektu konkursā  ar projektu “ Tautas tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. klašu skolēnu korim””, kas tika veiksmīgi realizēts  ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Aglonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

Par XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un Aglonas Kora skolas kora un folkloras kopas dalību svētku pasākumos. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados.  Šie svētki ir lielākie, nozīmīgākie un senākie skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētki Latvijā.  Gatavojoties svētkiem jaunieši  mācās un kopj mūsu tradīcijas, piedalīšanās tajos ir kā balva par neatlaidīgu darbu 5 gadu garumā. Šogad uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem  Rīgā no Latvijas malu malām sabrauks aptuveni 37400 bērnu un jauniešu.  Arī Aglonas bērni un jaunieši  - Aglonas bazilikas Kora skolas koris (diriģentes Ieva Lazdāne, Irēna Ļeonova, Inga Agloniete, koncertmeistare Jacinta Ciganoviča) un Aglonas vidusskolas folkloras kopa “Žibacteņa” (vadītāja Lilita Valaine) piedalīsies XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Mūsu bērni un jaunieši piedalīsies vairākos svētku  pasākumos: 8. jūlijā Folkloras programmā RITI RAITI Latvijas Etnogrāfiskajā muzejā uzstāsies folkloras kopa “Žibacteņa”, vakarā – 11.novembra krastmalā gan kopa, gan koris piedalīsies svētku atvēršanā. 9. jūlijā folkloras kopa uzstāsies Vērmanes dārzā un 10. jūlijā laukumā pie Brīvības pieminekļa  folkloras kopu koncertā ROTAĻU RAKSTI. Aglonas bazilikas Kora skolas koris piedalīsies 11. jūlijā  Mežaparka Lielajā estrādē noslēguma koncerta   ģenerālmēģinājumā un 12. jūlijā abi kolektīvi piedalīsies svētku dalībnieku gājienā un vakarā koris dziedās noslēguma koncertā MANA DZIESMA TU.

Nedēļas laikā paredzēta plaša programma ar vairāk nekā piecdesmit dažādiem pasākumiem, tostarp saglabājot nezūdošas tradīcijas kā Svētku gājiens, tautas deju lielkoncerts Daugavas stadionā, Noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē, pūtēju orķestru koncerts, Svētki Vērmanes dārzā, folkloras kopu koncerti, kā arī Atklāšanas pasākums 11. novembra krastmalā un garīgās mūzikas koncerts. Programmā ir arī vairāki jauninājumi – pirmoreiz notiks mūsdienu deju lielkoncerts un kokļu mūzikas koncerts. Skolēnu dziesmu svētku vizuālā valoda ir reizē izteiksmīga un atvērta, lai iedrošinātu radošumu un iesaistīšanās prieku. Svētku sauklis ir „Pats skani, līdzi skani”. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas koncerta fotogrāfijas.

 

 

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv