Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam uzraudzības ziņojumu Nr.5

Atbilstoši apstiprinātās Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības kārtībai sagatavots un apstiprināts uzraudzības ziņojums.


Aglonas novada dome 2019. gada 28. jūnijā apstiprināja Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam uzraudzības ziņojumu Nr.5 (protokols Nr. 11, 4.§).

Ar uzraudzības ziņojumu var iepazīties pašvaldības mājaslapā: http://www.aglona.lv/novada-dome/attistibas-planosanas-dokumenti/attistibas-programma/

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv