Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu

Aglonas novada dome paziņo, ka 2019. gada 30. aprīļa domes sēdē (protokols Nr.6, 10.§) apstiprināta “Aglonas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam”.

Lemums_AP_apstiprinasana

II_Strat_dala_AP

III_Ricibas_plans_AP

IV_Investiciju_plans_AP

V_Istenosana_uzraudziba_AP

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska,  Aglonas novada domes Teritorijas plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv