Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu

Aglonas novada dome paziņo, ka 2019. gada 30. aprīļa domes sēdē (protokols Nr.6, 10.§) apstiprināta “Aglonas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam”.

Lemums_AP_apstiprinasana

II_Strat_dala_AP

III_Ricibas_plans_AP

IV_Investiciju_plans_AP

V_Istenosana_uzraudziba_AP

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska,  Aglonas novada domes Teritorijas plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS