Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada domes 2018. gada publisko pārskatu

2019. gada 1. jūlijā Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr. 12) tika apstiprināts Aglonas novada domes 2018. gada publiskais pārskats.


Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 72. pantu, „Likumu par budžetu un finanšu vadību” 14. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Aglonas novada domes sēdē tika apstiprināts Aglonas novada domes 2018. gada publiskais pārskats, ar kuru var iepazīties Aglonas novada domē, novada pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, kā arī pašvaldības mājaslapā: http://www.aglona.lv/novada-dome/sezu-protokoli/

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv