Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada domes 2018. gada publisko pārskatu

2019. gada 1. jūlijā Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr. 12) tika apstiprināts Aglonas novada domes 2018. gada publiskais pārskats.


Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 72. pantu, „Likumu par budžetu un finanšu vadību” 14. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Aglonas novada domes sēdē tika apstiprināts Aglonas novada domes 2018. gada publiskais pārskats, ar kuru var iepazīties Aglonas novada domē, novada pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, kā arī pašvaldības mājaslapā: http://www.aglona.lv/novada-dome/sezu-protokoli/

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS