Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2018.-2022.gadam apstiprināšanu

Aglonas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Aglonas novada domes 2018. gada 31. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 17§) tika apstiprināta Aglonas novada pašvaldības Stratēģija darbam ar jaunatni 2018.-2022.gadam.


Aglonas novada pašvaldības Stratēģija darbam ar jaunatni ir novada ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts novada darba ar jauniešiem stratēģijas redzējums, mērķi, prioritātes, uzdevumi un perspektīva.
Stratēģijas galvenais mērķis – pilnveidot darbu ar jaunatni Aglonas novadā, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, radot atbalstošu apkārtējo vidi un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedrībā un personības pilnveidi. Aglonas novada pašvaldības stratēģijas darbam ar jaunatni 2018.-2022. gadam prioritārās jomas ir: izglītība un apmācība, sociālā iekļaušana, jauniešu līdzdalība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselība un labklājība.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv