Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu


Aglonas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 28.augustā ar Aglonas novada domes lēmumu “Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 18.17.§.) ir apstiprināts Aglonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Aglonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam izstrādāts projekta Nr.1DP/1.53.2.0/10/APIA/VRAA/085 “Aglonas novada pašvaldības attīstības plānošanas projekta kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.