Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par atkārtotu izsoli

2020. gada 15. decembrī Aglonas novada dome rīko kustamās mantas atkārtotu atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā:  Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads.

Kustamā īpašuma nosaukums Kustamā īpašuma nosacītā cena Nodrošinājuma nauda Reģistrācijas maksa Izsoles norises laiki
Automašīna OPEL ZAFIRA EUR 544,00 EUR 55,00 EUR 10,00 15.12.2020.plkst. 11.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiesniedz izsoles noteikumos minētie dokumenti līdz 14.12.2020. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122,  SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē Somersētas iela 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā  no 2020. gada 1.decembra līdz 2020. gada 14.decembrim darba dienās no plkst. 8.30 – 16.30 vai Aglonas novada domes mājaslapā www.aglona.lv. Tālrunis informācijai: 29120631.