Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par atkārtotu izsoli

Aglonas novada dome rīko kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122, SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē katru darba dienu no 2017. gada 2. janvāra līdz 2017. gada 17. janvārim darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30 un no plkst. 13.00- 17. 00 vai elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv

IZSOLES NOTEIKUMI: TOYOTA PREVIA VW TRANSPORTER

Pieteikšanās izsolei līdz 2017. gada 16. janvāra  plkst. 17.00

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Aivaru Rivaru, mob. tālr. 29120631.