Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā Aglonas novadā

Sakarā ar izmaiņām “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī,  tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa likme līdz 65 EUR par tonnu nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanai.


“Atkritumu  apsaimniekošanas  likuma”  39. panta  (12) daļa paredz – “Ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu”.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Aglonas novada teritorijā no 2021. gada 1. janvāra noteikta nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa  21,21 eiro apmērā par 1 m3 (bez PVN).

 

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv