Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

2020. gada 17. novembrī Aglonas novada dome rīko kustamās mantas atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvās ēkas zālē (1. stāvā):  Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads.

Kustamā īpašuma nosaukums Kustamā īpašuma nosacītā cena Nodrošinājuma nauda Reģistrācijas maksa Izsoles norises laiki
Traktors MTZ-80 L EUR 900,00 EUR 90,00 EUR 10,00 17.11.2020. plkst. 10.00
Autobuss SETRA S 213 UL EUR 600,00 EUR 60,00 EUR 10,00 17.11.2020. plkst. 10.30
Automašīna OPEL ZAFIRA EUR 680,00 EUR 68,00 EUR 10,00 17.11.2020. plkst. 11.00
Automašīna VAZ 2106 EUR 200,00 EUR 20,00 EUR 10,00 17.11.2020. plkst. 11.30

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiesniedz izsoles noteikumos minētie dokumenti līdz 16.11.2020. plkst. 17.00. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122,  SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē Somersētas iela 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā  no 2020. gada 2. novembra līdz 2020. gada 16. novembrim darba dienās no plkst. 8.30 – 17.00 vai Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv. Tālrunis informācijai: 29120631.

Izsoles noteikumi MTZ – 80L

izsoles noteikumi_autobuss

izsoles noteikumi_opel

izsoles noteikumi_vaz

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv