Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

2021. gada 18. janvārī plkst. 10.00 Aglonas novada dome rīko kustamās mantas automašīnas OPEL ZAFIRA trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā:  Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads.

Kustamā īpašuma nosaukums Kustamā īpašuma nosacītā cena Nodrošinājuma nauda Reģistrācijas maksa Izsoles norises laiki
Automašīna OPEL ZAFIRA EUR 272,00 EUR 27,00 EUR 10,00 18.01.2021.plkst. 10.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiesniedz izsoles noteikumos minētie dokumenti līdz 15.01.2021. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa jāiemaksā Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122,  SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domes mājaslapā www.aglona.lv. Tālrunis informācijai: 29120631.

Izsoles NOTEIKUMI

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv