Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gundegas”, kadastra Nr.7642 001 0142, Aglonas pagasts, Aglonas novads.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas nov., un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums apskatāms darbdienās līdz 12.03.2021., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2021. gada 12. martā, plkst. 10.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes klientu apkalpošanas centrā noteikta līdz 11.03.2021. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 8 300,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 830,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV93TREL980237302900B.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.l