Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

2021. gada 27. aprīļa Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr. 7; 1.§) tika apstiprināti Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas- septiņu stiklaplasta laivu nomas tiesību izsoles noteikumi. Izsole notiks 2021. gada 14. maijā plkst. 11.00 Aglonas novada pašvaldības telpās (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads).

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 7. maija plkst. 16.00. Pieteikties uz izsoli var, iesniedzot rakstisku pieteikumu, nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksas apliecinošus dokumentus Aglonas novada domes 1. stāvā pie lietvedes Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kontakttālrunis 65324570 vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu likuma izpratnē ar dokumentiem uz e-pastu: padome@aglona.lv. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu datumā un laikā, kad tas ir ienācis iepriekš norādītajā e-pastā.

izsoles NOTEIKUMI

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv