Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

Aglonas novada dome rīko kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

 

Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē katru darba dienu no 2016. gada 31. marta līdz 2016. gada 18. aprīlim darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30  un no plkst. 13.00- 17. 00 vai elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv

IZSOLES NOTEIKUMI: Mercedes Benz 310AUDI 100

Pieteikšanās izsolei līdz 2016.gada 18. aprīlim plkst. 17.00

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. Tālr.29120631.