Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

Aglonas novada dome rīko kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā:  Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122,  SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē katru darba dienu no 2016. gada 30. novembra līdz 2016. gada 18. decembrim darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30  un no plkst. 13.00- 17. 00 vai elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv

IZSOLES NOTEIKUMI: TOYOTA PREVIA VW TRANSPORTER

Pieteikšanās izsolei līdz 2016. gada 18. decembrim  plkst. 17.00

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Aivaru Rivaru, mob. tālr. 29120631.